Места


На тази карта са разположени изложбите и събитията на ФотоФабрика.

За да получите повече информация за всяко едно от тях, кликнете върху маркера на съответното място.

За да приближите картата – кликнете два пъти върху нея.
Шестият фестивал ФотоФабрика е част от Календара на културните събития на Столична община за 2019 г. Фестивалът включва проектите: СЛЕДИТЕ РАНЯВАТ и КИНОФАБРИКА 5, финансирани от Програма "Култура" на СО; ФОТОМАРАТОН, изпълняван с финансовата подкрепа на СО, програма "Европа" 2019; ФОТОФИГУРИ, реализиран с подкрепата на НФ "Култура".